Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đèn xưởng LED UFO 100W, tuổi thọ đèn đạt 50.000 giờ. Giúp tiết kiệm chi phí, hiệu suất công suất…
Đèn xưởng LED UFO 150W, tuổi thọ đèn đạt 50.000 giờ. giúp tiết kiệm chi phí, hiệu suất công suất…
Đèn Xưởng LED 200W, tuổi thọ đèn đạt 50.000 giờ. giúp tiết kiệm chi phí, hiệu suất công suất đạt…
Đèn xưởng LED UFO 250W, tuổi thọ đèn đạt 50.000 giờ. giúp tiết kiệm chi phí, hiệu suất công suất…